کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بزرگترین تجمع اعتراضی کارگران راه آهن لرستان

شمار زیادی از کارگران راه آهن لرستان روز جمعه 19 آذر ماه در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود و همچین عدم پاسخگویی مقامات به خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

صدها نفر از کارگران راه آهن لرستان با برپایی این تجمعخواستار  دریافت بیمه تکمیلی و حقوقهای عقب افتاده خود، اجرایی شدن تبدیل وضعیت خود و همچنین تهیه وسایل مناسب و استاندار از جمله کف و دستکش و وسایل ایمنی در کار خود شدند.