کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بزرگترین اعتصاب کارگری جهان در هندوستان

اعتصاب و اعتراض سراسری تاریخی زحمتکشان هندوستان علیه سیاست‌های نئولیبرالی و ضد کارگری دولت راستگرای “مودی” روز سه شنبه 9 فروردین در دومین روز خود با شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر و کشاورز هندی که در زمره بزرگترین اعتصابات تاریخ جهان است، با موفقیت به پایان رسید.

این اعتصاب با فراخوان اتحادیه‌های کارگری عمده این کشور و به ویژه تشکل‌های نزدیک به احزاب کمونیست برگزار می‌شود. مرکز اتحادیه‌های کارگری هندی که وابسته به حزب کمونیست هند است، از جمله سازمان‌دهندگان کلیدی اعتراضات محسوب می‌شود. توقف خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و خدمات دولتی، لغو اصلاحات ضد کارگری در قانون کار، گسترش بیمه و تامین اجتماعی همگانی و توقف موقتی‌سازی نیروی کار از جمله ۱۲ مطالبه اصلی زحمتکشان در هندوستان است. ماه نوامبر پارسال در یک پیروزی بزرگ برای کشاورزان معترض در هند، دولت این کشور پس از یک سال اعتراضات سازمان‌یافته زحمتکشان، وادار شد ۳ مصوبه نئولیبرالی را لغو کند، هرچند بسیاری دیگر از مطالبات معترضان هنوز پاسخی نگرفته است.

پست های مرتبط این دسته

انفجار در یک مغازه فروش مواد محترقه در ایروان

komalah

محکومیت آنگ سان سوچی به شش سال حبس بیشتر

komalah

احتمال نهایی شدن توافق احیای برجام

komalah

تحصن مخالفان دخالت ایران در عراق

komalah

واژگونی خودروی حامل پناهجویان در اتریش

komalah

وقوع آتش‌سوزی مرگبار در قاهره

komalah