کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه 26 بهمن سالروز کومه لهمطالب رسیده

برگی از تاریخ، به مناسبت سالروز اعلام موجودیت کومه له و جانباختن رفیق محمد حسین کریمی،

۷۹

برگی از تاریخ، به مناسبت سالروز اعلام موجودیت کومه له و جانباختن رفیق محمد حسین کریمی، تقدیم به خانواده جانباختگان خیزش انقلابی اخیر، در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

«سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران.» بعد از نه سال و اندی فعالیت مخفی، در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۷، با شهادت رفیق محمد حسین کریمی، سرانجام اعلام موجودیت نمود.

رفیق محمد حسین کریمی، که با نام «استاد صالح بنا» در رابطه ای تنگاتنگ همراه با زحمتکشان اطراف شهر سردشت مبارزه میکرد از بنیان گذاران کومه له بود که در روزهای قیام تاریخی بهمن ماه ۵۷، در جریان خلع سلاح شهربانی شهر سقز به دست مزدوران رژیم پهلوی جان باخت.

تشکیلات ما، مانند همه گروه ها و سازمانهای دیگر در شرایط استبداد و اختناق ساواک بوجود آمد و رشد یافت.

کومه له، در طول زندگی ده ساله اش علیرغم اشتباهاتی که داشته، یک خط اصولی را دنبال نموده است، آنهم مبارزه با رژیم استبداد وابسته به امپریالیسم و حرکت بسوی زحمتکشان.

در این راه مانند همه نیروها و سازمانهای انقلابی راهی شکنجه گاهها شده ایم و شهید داده ایم.

باز هم از دشمن و فرصت طلبان ضربه خورده ایم، اما باز به پا خواسته ایم.*

مبارزه میکنیم باز هم شکست خواهیم خورد، ولی باز هم قیام خواهیم نمود، این منطق مبارزه خلق

است. «برگرفته از خبرنامه کومه له.»

* لازم به یادآوری است که جوانان انقلابی محلات سنندج، طی اطلاعیه ای در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱، حقانیت این سنت انقلابی از مبارزه را این جنین بازگو میکنند:

«چهل سال، چهل بار زمین که خوردیم، هر بار محکم تر بلند شدیم و ایستادیم.»

گرامی باد ۲۶ بهمن سالروز علنی شدن کومه له.

شمس الدین  امانتی.  ۲۵ بهمن ۱۴۰۱