کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به؛ خانواده معلم مبارز و جانباخته «هوشنگ حنیفی».

شمس الدین  امانتی

با تشکل و مقاومت و مبارزۀ يکپارچه توطئه هاى ضد دمکراتيک ـ ضد فرهنگى را خنثى کنيم.

تحت عنوان فوق«جمعيت مستقل معلمان مبارز کردستان ایران.» در رابطه با ترور ضد انقلابى رفیق جانباخته «هوشنگ حنيفى» يکى از معلمان مبارز شهرستان قروه از سوى مزدوران حکومت جمهورى اسلامى اعلاميه اى منتشر کرده است که بخشهايى از آن را ذيلآ نقل ميکنيم:

«حکومت جمهورى اسلامى در تأريخ هفدهم ارديبهشت سال ٦٠ معلم مبارز و انقلابى هوشنگ حنيفى را در راه روستائى در اطراف شهرستان قروه حين رفتن به سر کار و انجام وظيفۀ انقلابى در حاليکه سوار بر موتور بوده است دستگير کرده و مي ربايند، و پس از شکنجه فراوان در سپاه پاسداران قروه، فرداى آن روز در همان  محل دستگيرى با تنى شکنجه ديده به قتل ميرسانند و جنازه اين معلم انقلابى را در همان محل دستگيرى که آثار چندين گلوله مأمورين اطلاعات رژيم بر پيکر اين جانباخته کاملآ آشکار بود، اعلام کردند که در اثر تصادف جانباخته است.

اما سابقه مبارزاتى «هوشنگ حنيفى» و فداکارى او جنايت آنها را نپوشاند، اين جنايت تروريستهاى رژيم اسلامى موجب خشم و نفرت مردم قروه بخصوص معلمين و دانش  آموزان اين شهر و روستاهاى اطراف گرديد.

متأسفانه تا سال تحصيلى ٦٠ تعداد معلمان جانباخته در کردستان به بيش از ٧٠ تن رسيده بود. (برگرفته از خبرنامه کومه له)

در ادامه این پروسه از مبارزه و در تقابل با کلیت رژیم ارتجاعی – مذهبی جمهوری اسلامی، روز سه شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰، بازنشستگان فرهنگی و شاغلین در شهر ” قروه نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود و افزایش حقوق و مستمری‌ها و اجرای کامل همسان‌سازی در جلو اداره مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قروه، تجمع اعتراضی برپا کردند.

پیروی از سنت اعتراض و انقلابی بعد از گذشت ۴۰ سال از جانباختن معلم مبارز «هوشنگ حنيفى» گواهی است بر ادامه مبارزات بازنشستگان فرهنگی و مستمری‌ بگیران، که با برگزاری تجمعات اعتراضی روزانه خود خواستار رسیدگی مسؤلین آموزش و پرورش شهرستان قروه و سایر شهر های ایران به مشکلاتشان از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت و افزایش حقوق و احرای همسان سازی خود شدند.

برای معلمان مبارز و انقلابی طی پروسه اعتراضات اخیر در سراسر ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، آرزوی سعادت و پیروزی دارم.

۳۰ / ۱۲ / ۲۰۲۱