کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری هشت مارس روز جهانی زن در شهر کلن آلمان

روز سه شنبه ۸ مارس در شهر کلن آلمان تجمعی برای گرامیداشت روز جهانی زن برگزار گردید. در این تجمع احزاب، سازمان ها و گروه های چپ و کمونیست مختلف حضور داشتند. ابتدا سخنران هایِ مختلف که نمایندگانی از احزاب و سازمان های کشورهای مختلف بودند، به انواع نابرابری، خشونت و تبعیض علیه زنان اشاره کردند. نابرابری ها و تبعیض های که سیستماتیک هستند و محصول نظام ماهیتا نابرابرِ سرمایه داری است. نظمی جهانی که در نیمی از آن زنان روزانه مورد خشونت، آزار و شکنجهِ فیزیکی، روانی و کلامی قرار می گیرند. آنها تاکید کردند که از بین بردن ستم و تبعیض سیستماتیک،  جدا از مبارزه برای از بین بردن تمام نابرابری های دیگر نیست. تا زمانی که انسانی از استثمار و ستم بر انسانی دیگر سود می برد، رنج و ستم از جوامع انسانی رخت بر نخواهد بست. زنان سوسیالیست و کمونیست همواره پیشروان مبارزه برای رفع تبعيض و برابری جنسیتی و تمام اشکال دیگر ستم کشی بوده اند و تا برابری کامل تمام انسان ها به این رزم ادامه خواهند داد.
تجمع کنندگان با راهپیمایی در سطح شهر به بزرگداشت این روز تاریخی ادامه دادند و بعد از طی مسیری نسبتا طولانی در میان شادی و همبستگی حضار پایان یافت.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران- حوزه کلن نیز به صورت فعال در این تجمع شرکت داشتند، تصاویر زنان سیاسی دربندِ حکومت اسلامی ایران نیز به همراه داشتند و رپورتاژی را نیز تهیه کرده اند که در آینده ای نزدیک پخش خواهد شد.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah