کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری مراسم 8 مارس در شهرهای مختلف ترکیه

مراسم روز جهانی زن در شهرهای مختلف ترکیه با حضور زنان در راهپیمایی، تجمعات و تظاهرات اعتراضی در روز یکشنبه 15 اسفند ماه برگزار شده است.

گروهی از زنان نیز در برخی از شهرها در اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان، دست به اعتصاب زدند.  شرکت کنندگان در این مراسمات با دف زنی، خواندن ترانه و پوشیدن لباسهای محلی و همچنین راهپیمایی در خبابانهای شهرهای محل سکونت خود 8 مارس روز جهانی زن را گرامیداشتند و در این روز بار دیگر برخواسته های برحق خود تاکید ورزدید.

پست های مرتبط این دسته

تظاهرات اعتراضی شهروندان اسپانیایی

komalah

محدود شدن حق اعتصاب کارگران در مجارستان

komalah

کنفرانس مدیترانه ای چپ اروپا در بروکسل

komalah

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در اوکراین

komalah

شمار قربانیان نشت گاز سمی در اردن 

komalah

تظاهرات اعتراضی عیله افزایش حملات تروریستی در نروژ

komalah