کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن در شهر بوکان

 

امروز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه ١۴٠١، مراسم روز جهانی زن توسط جمعی از زنان و‌ مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در یکی از مناطق شهر بوکان برگزار گردید.
مراسم با سرود انترناسیونال و سپس شعار «زن، زندگی، آزادی، آغاز شد و در ادامه، شرکت‌کنندگان حاضر در مراسم برای ادای احترام به همه جانباختگان راه آزادی و برابری و نیز جانباختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی، یک دقیقه سکوت اختیار کردند.
سپس سخنانی در رابطه با تاریخچه ۸ مارس توسط یکی از حاضرین بیان گردید. در ادامه شرکت‌کنندگان به بحث و گفتگو پیرامون انفاقات اخیر و مسمومیت دختران دانش‌آموز پرداختند و این عمل جنایتکارانه و کاملا سازمانیافته را به شدت محکوم کردند و رژیم آخوندی جمهوری اسلامی را عامل اصلی آن دانستند. شرکت کنندگان در مراسم همچنین تاکید کردند که این جنایتها از سوی مردم بی‌جواب نخواهد ماند. در ادامه قطعنامەای از سوی یکی از حاضرین قراعت شد و مراسم با خواندن چند قطعه شعر به یاد و خاطرەی جانباختگان انقلاب ژینا پایان یافت