کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری مراسم ۲۶ بهمن روز کومه له در کلاترزان سنندج

بر پایه گزارش دریافتی روز شنبه ۲۳ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در منطقه کلاترزان سنندج به مناسبت ۲۶ بهمن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له مراسمی برگزار کردند.

بر پایه این گزارش، مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگران و یک دقیقه سکوت به یاد رفیق جانباخته ” محمدحسین کریمی” و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری برگزار شد.‌در ادامه یکی از حاضرین در مورد سالروز علنی شدن کومه له و برگزاری کنگره ۱۸ کومه له سخنانی ایراد نمود. سپس یک سرود انقلابی خوانده شد.‌ این مراسم بعد از چند ساعت در میان شور و شادی حاضرین و پخش شیرینی به پایان رسید. گفتنی است محل مراسم با پلاکاردهایی سرخ با مضامین  “گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له، زنده باد کومه له، حزب کمونیست ایران و زنده باد سوسیالیزم و پیروز باد کنگره ۱۸ کومه له” مزین شده بود.