کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم یادبود جانباختگان راە آزادی در بوکان

برگزاری مراسم یادبود جانباختگان راە آزادی در بوکان2

روز یکشنبه 27 اسفندماه، جمعی از  مادران دادخواە در آرامستان شهر بوکان گرد هم آمدند و برای ادامە راه فرزندانشان، تجدید میثاق کردند.

طبق گزارشات رسیده، “دایە مینا سلطانی” در جمع مادران دادخواه، این آرامستان را “آرامستان شهیدان بوکان” نام نهاد و بیان داشت که “راه شهیدان و فرزاندانمان را ادامه خواهیم داد.” در پایان مراسم، مادران دادخواە یک شاخه گل سرخ را بە نشانە یادبود بر سر مزار جانباختگان گذاشتند و یاد آن‌ها را زنده نگه داشتند. همزمان این مادران دادخواه، بە یاد هر یک از شهیدان نهالی در محوطە آرامستان و در کنار مزار جانباختگان راه آزادی کاشتند.