کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق فرهاد شعبانی در شهر سنندج

بنا بە گزارش دریافتی صبح امروز جمعە ١٨ تیر ١٤٠٠ خورشیدی مراسمی در “بهشت محمدی ” سنندج ، با حضور جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب و دوستداران رفیق فرهاد شعبانی در گرامیداشت یاد این رفیق بزرگوار و بر مزار پدرش برگزار گردید.

مراسم با یک دقیقە سکوت بە یاد رفیق فرهاد شعبانی و دیگر جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. سکوت با دکلمە قطعە شعر (پەلکی داری شادی گشتین ، ئێوە هەرگیز نامرن ، …..) توسط یکی از حاضرین شکستە شد. در ادامە یکی دیگر از حاضرین در مراسم، سخنانی پیرامون نقش و جایگاە برجستە رفیق فرهاد شعبانی در طول ٤٢سال اخیر در صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران ، در رهبری و هدایت این تشکیلات و در جنبش انقلابی کردستان و جنبش کارگری و کمونیستی ایران بیان نمود. مراسم با سرود (بەرێزە گیان بازیتان) بعد از نیم ساعت بە پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-