کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان در اطراف سنندج

1 5 2

بر اساس گزارش دریافتی،روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه جمعی از دوستان و هواداران کومله و حزب کمونیست ایران در اطراف  سنندج مراسمی در گرامیداشت یاد و خاطره رفقای جانباخته گردان شوان برگزار کردند.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز و سپس به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم به ویژه جانباختگان گردان شوان،یک دقیقه سکوت اعلام شد.بعد از آن سخنانی از طرف رفقای حاضر در مراسم در مورد فداکاری ها و نقش رفقای گردان شوان در جنبش سوسیالیستی و انقلابی کردستان ایراد شد و همچنین شرکت کنندگان با آرمان های سوسیالیستی این رفقا تجدید پیمان کردند که تا رهایی طبقه کارگر و رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر،راه پر افتخارشان را ادامه خواهند داد.