کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

 

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر امروز پنج شنبە ٤ آذر ١٤٠٠ خورشیدی برابر ٢٥ نوامبر ٢٠٢١میلادی روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.
در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهای در گرامیداشت ٢٥ نوامبر ، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در آدامە چند تن از زنان حاضر در مراسم ، بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و مردسالاری است و همچنین در ضرورت مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە ، کار و خانوادە سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.