کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر روز پنج شنبە ٤ آذر برابر ٢٥با  نوامبر روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.

در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهایی در گرامیداشت ٢٥ نوامبر، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در ادامە چند تن از زنان حاضر در مراسم  بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و فرهنگ مردسالاری است و همچنین در ضرورت  مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە، کار و خانوادە  سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

حمله توپخانه‌ای سپاه پاسداران به کردستان عراق

komalah

ادامه اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران

komalah

تداوم بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف

komalah

ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

komalah

گسترش دامنه اعتراضات به قتل مهسا امینی

komalah

گزارش تکمیلی از اعتصاب و اعتراضات عمومی در شهرهای کُردستان و ایران

komalah