کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری مراسم نوروز در شهر گیلانغرب

برگزاری مراسم نوروز در شهر گیلانغرب1

روز پنجشنبه ۲ فروردین ماه، علی‌رغم تمامی فشارهای امنیتی و بازداشت فعالین مدنی در شهر گیلانغرب، مراسم جشن نوروز با حضور گسترده مردم برگزار شد.

فرمانداری رژیم طی بیاینەای، برگزاری جشن در این شهر را ممنوع اعلام کرد، اما مردم بدون توجه به این ممنوعیت و مسدود کردن جادەها در قالب جمعیت چند هزار نفری به سمت محل برگزاری مراسم حرکت کردند و در اعتراض به مسدود کردن جاده با بوقهای ممتد به وضعیت تحمیل شده اعتراض کردند. گفتنی است، سیستم صوتی که برای جشن تهیه شده توسط نیروهای امنیتی رژیم ضبط شده و عوامل برگزار کننده این مراسم تهدید به بازداشت شده اند.گفته شده،با همه این فشارها و تهدیدها دست‌کم ۳۰ هزار نفر در محل برگزاری مراسم نوروز گرد هم آمدند، و با رقص وپایکوبی مراسم نوروزی را برگزار کردند.