کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم نوروز در شهرهای کردستان ترکیه

برگزاری مراسم نوروز در شهرهای کردستان ترکیه

روز یکشنبه 27 اسفندماه، مراسم نوروز در چند شهر کردستان ترکیه با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان برگزار شد.

طبق گزارشات، ده ها هزار نفر از شهروندان آزادیخواه کردستان نوروز و سال جدید را در شهرهای خارپیت، وان، دیلوک، آمد، عوسمانیه، و استانبول با گفتن شعارهای انقلابی گرامی داشتند. گفته میشود علیرغم وجود فضای به شدت میلیتاریزه برخی شهرها  شهروندان با لباس محلی به رقص و پایکوبی پرداختند.