کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری مراسم سالگرد جانباخته آرمان عمادی در مرودشت

در روز پنجشنبه 25 آبان ماه، سالگردجانباخته”آرمان عمادی”علیرغم حضور پرشمار نیروهای امنیتی رژیم  در آرامستان روستای عمادآباد “مرودشت” برگزار شد.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی رژیم به تعداد معدودی از خانواده و نزدیکان این جانباخته اجازه حضور داده بودند و حتی به خانواده آرمان اجازه نداده بودند که تدارکات مرسوم را بر مزار این جانباخته راه آزادی قرار دهند. گفتنی است، این جانباخته راه آزادی طی جریان انقلاب ژینا در حالی که زخمی بود به خیابان‌ رفت و بر اثر اصابت گلوله جنگی نیروهای امنیتی رژیم جان خود را از دست داد.