کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران  و ملحق شدن شماری از جوانان به صفوف کومه له 

روز جمعه 11 شهریور ماه، همزمان با برگزاری مراسمی به مناسب فرا رسیدن سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران با شرکت جمعی از پیشمرگان کومه له، احزاب و جریانات سیاسی و دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مقر مرکزی کومه له در “زرگویز” سلیمانیه، مراسم ملحق شدن شماری دیگر از جوانان انقلابی کردستان به صف پیشمرگان کومه له برگزار گردید.

ابتدا مجری برنامه “امیر اسماعیل پور” ضمن خواندن شعری و خوش آمدگویی به حاضران لیست برنامه ها را به سمع حضار رساند. سپس مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم آغاز شد. سکوت با خواند قطعه شعری از سوی مجری برنامه شکسته شد. سپس رفیق “ادیب وطن دوست” عضو کمیته مرکزی کومه له به همین مناست سخنانی ایراد نمود. در ادامه قطعه شعری از سوی مجری قرائت گردید. سپس  “نجم محمد” یک سرود انقلابی را به حاضرین تقدیم نمود. بخش دوم مراسم مختص  بود به مسلح شدن جمع دیگری از جوانان انقلابی که به صف پیشمرگان کومه له پیوستند. در این مراسم نیز بعد از قرائت مقدمه ایی از سوی “چاوان باباخانی” هرکدام از رفقای تازه مسلح سلاحهای خود را از دست مسئولین آموزشگاه دریافت کردند به دنبال “چیا محمدی” به عنوان مسئول آموزشگاه پیشمرگان کومه له سخنانی ایراد نمود. سپس “آکام آذرپور” از سوی رفقای پیشمرگ تازه مسلح شده طی سخنانی تعهد خود و رفقایش را برای پیشبرد سیاستهای انقلابی کومه له دوباده کرد. این دو مراسم در میان شور و شوق و پایکوبی حاضرین پایان یافت.