کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم زادروز محمد شریعتی در سنندج

روز پنجشنبه 14 دی ماه مراسم زادروز جانباخته “محمد شریعتی” با حضور خانوادە و تعدادی از مادران جانباخته خیزش انقلابی کوردستان بر سر مزار او در آرمستان بهشت محمدی سنندج برگزار شد.

محمد شریعتی یکی دیگر از جانباختگان جنبش انقلابی کوردستان است کە در چهارم آبان ماە سال ۱٤۰۱ با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جانباخت.گزارشات دریافت شده حاکی از آن است که پیکر این جوان،شبانه و با فشار نیروهای امنیتی بدون هیچگونه تشریفاتی به خاک سپرده شده است.همچنین نهادهای امنیتی،خانواده این سه شهروند را تهدید کرده‌اند که حق اطلاع رسانی و گفتگو با هیچ رسانه‌ای را ندارند.