کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز کومه له در مریوان

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان مریوان به مناسبت ۲۶ بهمن روز کومه له مراسمی برگزار کردند.

مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز گردید. سکوت با قطعه شعری شکسته شد. سپس شرکت کنندگان به بحث در مورد کومه له پرداختند. حاضرین در مراسم بار دیگر عهد بستند که تا رسیدن به کلیه آرمان‌های جانباختگان کومه له از پای ننشینند. این مراسم ‌در میان شور و شوق حاضرین بعد از چند ساعت به پایان رسید. گفتنی است محل مراسم با عکس شماری از جانباختگان صفوف کومه له و دست نوشته هاییبا مضمامین ” گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له، زنده باد سوسیالیزم  و گرامی باد یاد رفیق جانباخته محمد حسین کریمی” مزین شده بود.