کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

برگزاری مراسم روز کومه له بر مزار جانباختگان کومه له در سقز

بنا به گزارش دریافتی، روز پنجشنبه 25 بهمن ماه، به مناسبت سالگرد علنی شدن فعالیت کومه له، جمعی از فعالین و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز طی دو حرکت، دوباره بر سر مزار شماری از جانباختگان کومه له مراسمی برگزار کردند.
برپایه این گزارش، شرکت کنندگان در این مراسم ها با حضور بر مزار جانباختگان کومه له رفقا “محمد حسین کریمی” از بنیانگذاران کومه له، “محمدرسول کریمی”، “رئوف کریمی” و “یحیی خاتونی” ضمن گرامیداشت 26 بهمن سالروز علنی شدن فعالیت کومه له، یاد و خاطره این رفقا و کلیه جانباختگان صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران را گرامی داشتند.