کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز کومله در سقز

روز جمعه 27 بهمن ماه، دوستداران و هواداران کومله وحزب کمونیست ایران برای گرامیداشت 26 بهمن روز کومله در اطراف شهر سقز مراسم باشکوهی برگزار کردند.

مراسم با خواندن سرود انترناسیونال ، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع شد و سپس درباره تاریخ کومله و وضعیت حال حاضر کردستان و ایران سخنرانی ایراد شد. گفتنی است، که در این مراسم که چند ساعت به درازا کشید شعارها و سرودهای انقلابی خوانده میشد. مراسم با گفتن شعارهای انقلابی و پخش کردن گل و شیرینی در فضایی دوستانه پایان یافت.