کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز کومله در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 22 بهمن ماه مراسمی به مناسبت ٢٦بهمن روز کوملە در اطراف شهر بانه توسط دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران برگزار شد.

مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و برابری آغاز شد.سپس یکی از حاضرین به مناسبت سالروز علنی شدن فعالیتهای کومله در خصوص تاریخچه کومله، جایگاه کومله و انقلاب ژینا،یاد رفیق جانباخته محمدحسین کریمی و همچنین اوضاع و احوال کنونی کردستان،ایران و جهان  سخنانی ایراد نمود.این مراسم پس از چند ساعت در میان شور و شادی حاضرین به پایان رسید.