کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه 27 خردادماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان بانه با برگزاری مراسمی به پیشواز 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له رفتند.

این مراسم با خواندن سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان صفوف کومه له و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم آغاز شد. سکوت با قطعه شعری شکسته شد. در ادامه یکی از شرکت کنندگان در مورد این روز به خصوص تاریخ پیشمرگان کومله و خیزش سراسری ژینا امینی و آینده این جنبش سخنانی ایراد نمود. سپس یکی دیگر از حاضرین در مورد وضعیت کنونی ایران و کردستان و همچنین گسترش تجمعات اخیر معلمان، بازنشستگان و کارگران و ضرورت ادامه این مبارزات سخنانی ایراد نمود.سپس این مراسم با خواندن سرودی انقلابی و  در میان شور و شوق حاضرین بعد از چند ساعت پایان یافت.