کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در بانه

بر پایه گزارش دریافتی روز جمعه ۲۸ خرداد ماه شماری از زنان و مردان آزادیخواه بانه با برگزاری مراسمی به مناسبت ۳۱ خرداد روز پیشمرگ کومه له، این روز را گرامی داشتند.

این مراسم ابتدا با سرور انترناسیونال سرود جهانی همبستگی طبقاتی کارگران و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم برگزار شد. سپس یکی از حاضرین به همین مناسبت سخنانی ایراد نمود. در ادامه شرکت کنندگان در این مراسم  در مورد مسائل روز و معضلات کارگران و ضرورت ادامه مبارزه و رزمندگی کومه له و تجدبد پیمان  تا به سرانجام رساندن مبارزه برای رهایی از ستم و استثمار سرمایه داری و ایجاد حکومت شورایی و سوسیالیسم به بحث و گفتگو پرداختند. این مراسم بعد از چند ساعت در میان شور و شوق حاضرین و در فضای صمیمانه پس  به پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-