کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز هشت مارس در سنندج

برگزاری مراسم روز هشت مارس در سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز  چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه جمعی از زنان آزادیخواه با برگزاری مراسمی در اطراف سنندج روز جهانی زن را گرامیداشتند.

در این مراسم یکی از زنان به نمایندگی از سایرین بحثی را در مورد ستم، تبعیض و خشونت علیه زنان ایراد نمود. وی در پایان اعلام کرد که فقط از طریق مبارزه توده ای و گسترده می توان گام های عملی را برای از بین بردن انواع و اشکال متفاوت ستم و تبعیض انجام داد. زنان حاضر در این تجمع نیز تجربیات و دیدگاه های خود را به نسبت نابرابری بر علیه زنان به بحث گذاشتند. مراسم با پخش شیرینی به مناسبت روز زن و شادی حاضرین به پایان رسید.