کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهرک صنعتی سنندج

بر پایه گزارش دریافتی، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، گروهی از کارگران در شهرک صنعتی شماره ۱ سنندج ساعت ۱۰ صبح در یکی از شرکتهای این شهرک مراسم روز جهانی کارگر برگزار کردند.

مراسم ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی کارگران جان باخته و جانباختگان راه آزادی وسوسیالیزم آغاز شد. سکوت با قطعه شعری از طرف یکی از کارگران شکسته شد. در ادامه مراسم یکی از معلمین اخراجی سال ۵۹ سنندج در میان کارگران این شرکت راجب به روز جهانی کارگر واهمیت این روز سخنانی ایراد کرد ویادی شد از معلم اخراجی توفیق دباغیان که سالها در میان کارگران از چهره ای خوشنام برخوردار بود این مراسم بعد از چند ساعت با پخش شیرینی وبا استقبال کارگران مراسم به پایان رسید .