کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سقز

بنا به گزارش دریافتی از سقز،روز شنبه 8 اردیبهشت ماه جمعی از زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب این شهر با برگزاری مراسمی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر،این روز را گرامی‌ داشتند.

مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید.در ادامه یکی از حاضرین در مورد وضعیت کنونی کارگران کردستان،ایران و جهان،دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر و کارگرانی که به دلیل نبود فرصت های شغلی به کار پرخطر روی آورده اند،سخنانی ایراد نمود.سپس شرکت کنندگان در این مراسم طی بحثی آزاد بازداشت فعالین کارگری سقز را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان شدند.این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و پخش شیرنی پایان یافت.