کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در بوکان

بنا به گزارش دریافتی از بوکان،روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه جمعی از زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب این شهر با برگزاری مراسمی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر،این روز را گرامی‌ داشتند.

مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و همچنین جانباختگان جنبش ژینا آغاز گردید.سپس تاریخچه روز جهانی کارگر توسط یکی از حاضرین قرائت شد.در ادامه یکی از حاضرین در مورد وضعیت کنونی کارگران کردستان،ایران و جهان،دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر و کارگرانی که به دلیل نبود فرصت های شغلی به کار پرخطر روی آورده اند،سخنانی ایراد نمود.سپس شرکت کنندگان در این مراسم طی بحثی آزاد بازداشت فعالین کارگری بوکان را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان شدند.این مراسم در میان شور و شوق حاضرین پایان یافت.