کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی زن در سقز

برگزاری مراسم روز جهانی زن در سقز 2

روز جمعه ۱۸ اسفند ، در شهر سقز مراسمی باشکوه برای گرامیداشت روز جهانی زن با شرکت زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب برگزار شد.

طبق گزارشات دریافتی، مراسم با خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز شد، سپس شرکت کنندگان با یک دقیقه سکوت  یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم وهمچنین جانباختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی را گرامی داشتند.  در ادامه با خواندن مطالبی در مورد 8 مارس و خواندن شعر و شعارهای انقلابی مراسم ادامه یافت. در آخر شرکت کنندگان در مورد نقش زنان در انقلاب زن زندگی آزادی به بحث و تبادل نظر پرداختند ومراسم با شادی و خوشی و در فضایی صمیمانه و رفیقانه پایان یافت.