کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی زن در بوکان

برگزاری مراسم روز جهانی زن در بوکان

روز جمعه 18 اسفندماه، گروهی از زنان بوکان  با شرکت در مراسمی باشکوه با پخش گل وشیرینی روز جهانی زن را گرامی داشتند.

طبق گزارشات دریافتی، گروهی از زنان بوکان با در دست داشتن پلاکاردهای تحت عنوان ژن ژیان ئازادی روز جهانی زن را گرامی داشتند. حرکت این گروه از زنان درحالیست است که در جمهوری اسلامی از برگزاری هر گونه تجمعی به مناسبت روز جهانی زن جلوگيری می‌شود و زنان با برخورد امنیتی نهادهای امنیتی مواجه می‌شوند.