کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

برگزاری مراسم دیگر روز جهانی کارگر در بانه

بر پایه گزارش دریافتی از بانه صبح روز جمعه 9 اردیبهشت ماه، جمعی از فعالین کارگری و اجتماعی شهرستان بانه با برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید. در ادامه یکی از حاضرین در مورد وضعیت کنونی کارگران، دستمزدهای چند مرتبه زیر خط فقر و کارگرانی که به دلیل نبود فرصتهای شغلی به کار پرخطر کولبری روی آورده اند، سخنانی ایراد نمود. سپس شرکت کنندگان در این مراسم طی بحثی آزاد بازداشت فعالین کارگری بانه را محکوم کردند و خواستار آزادی  فوری کلیه بازداشت شدگان شدند. این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و پخش شیرنی پایان یافت.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

برگزاری مراسم خاکسپاری مختار احمدی در مریوان

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب عمومی در کردستان

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah