کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم در محکومیت قتل‌های ناموسی در سنندج

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، به فراخوان فعالین حقوق زنان، تجمعی در اعتراض به قتل‌های ناموسی و قتل فجیح مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله اهوازی که وحشیانه توسط همسر و برادر همسرش به قتل رسید برگزار شد.

تجمع‌کنندگان با در دست‌داشتن پلاکاردهایی علیه قتل‌های ناموسی اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کردند. در جریان این تجمع دو تن از حاضرین طی سخنانی قتل مونا حیدیری و افزایش قتل های ناموسی را محکوم کردند.  سخنران اول خطاب به حاضرین اعلام کرد؛ وظیفهٔ همه ماست تا با ایجاد صفی محکم و گسترده جهت مقابله با این پدیدە شنیع، یعنی قتل زنان تحت هر نام و عنوانی، از جملە قتلهای ناموسی در جامعە مبارزه کنیم. او تأکید کرد که تنها با اعتراض و مبارزه گسترده مردم و بویژه زنان و مردان آزادیخواه و مخالف ستم و خشونت، می‌توان به جنایت قتل زنان بیگناه پایان داد. همچنین، سخنران دوم با قرائت قطعنامه در جمع معترضین خواستار متوقف شدن خشونت علیه زنان و همبستگی در مقابله با این مساله شد.