کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم خاکسپاری مختار احمدی در مریوان

برپایه گزارش دریافتی، بە خاکسپاری تن بی جان مختار احمدی شهروند کشتە شدە شب ۹ مهرماە در مریوان، ساعت ۲ نصف شب، زیر فشار و تهدید نیروهای امنیتی رژیم برگزاری گردید.

برپایه این گزارش، نهاد امنیی رژیم در مریوان از خانوادە این جان باختە تعهد گرفتەاندکە باید فوراً و بدون انجام تجمع، مراسم خاکسپاری انجام شود درغیر این صورت اعضای خانوادە نیز بازاشت خواهند شد. گفته می شود فقط حدود بیست نفر از اعضای فامیل این شروند جان باختە اجازە شرکت در مراسم خاکسپاری را داشتند.

پست های مرتبط این دسته

صدور احکام حبس علیه چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندره

-

بازداشت فوتبالیست سرشناس وریا غفوری

-

بیانیه جمعی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

-

تشدید حملات هوایی نیروهای ترکیه به مناطق کردنشین در سوریه

-

تداوم مقاومت در شهرهای کردستان

-

ادامه حملات سپاه به اقلیم کردستان

-