کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم تولد جانباخته آرام حبیبی در سنندج

برگزاری مراسم تولد جانباخته آرام حبیبی در سنندج1

روز پنجشنبه ۱٦ فروردین ماە مراسم زادروز آرام حبیبی با حضور خانواده و بستگان این جانباخته بر مزار او در سنندج برگزار شد.

آرام حبیبی در انتشار فراخوان‌ها برای برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات در بهشت محمدی سنندج در روزهای 24 و 25 آبان‌ماه ١٤٠١ مشارکت فعالانه داشت و در روز 26 آبان‌ماه ١٤٠١ پس از برگزاری مراسم چهلم و شروع تجمعات اعتراضی گسترده،در میدان “محمدی” سنندج از ناحیە شقیقە سر با اسلحە جنگی هدف شلیک نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.پس از چند ساعت به گروگان گرفتن پیکر آرام حبیبی،نیروهای سرکوبگر خانوادە حبیبی را مجبور بە امضای تعهدی مبنی بر برگزاری مراسم خاکسپاری فرزندشان در سکوت کامل و بدون حضور مردم کردند.