کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم اول ماه مه در نروژ

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد نروژ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه بعد از دوسال از گذشت پاندمی کرونا  گردهمایی اول ماە مە روز هبستگی جهانی طبقە کارگر درکشور نروژ برگزار گردید.

در این مراسم کە پیشتر از سوی تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ کمیتە نروژ فراخوان داده شده بود شمار زیادی از اعضاء حزب و دوستان و هواداران در آن شرکت  داشتند.  این گردهمایی با تجـمع در میدان کارگر شهر اسلو از ساعت ١١ قبل از ظهر شروع شد. سپس پیام احزاب نروژی بە سمع حاضرین رسید و بعد از آن با را‌هپیمایی و پیمودن خیابانهای اصلی شهر اسلو در ساعت سه بعدازظهر این مراسم پایان یافت.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران شرکت ایران افق دهلران

komalah

حمله موشکی به مقر شرکت گاز امارات در اقلیم کردستان

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در سقز

komalah

فعالیت تبلیغی و گرامیداشت 31خرداد در شهرستان سقز

komalah

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومه له در مقر مرکزی کومه له

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق صدیقه نبوی

komalah