کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری متینگ در حمایت از دستگیر شدگان اول ماه مه در سنندج

برگزاری متینگ در حمایت از دستگیر شدگان اول ماه مه در سنندج 5

برگزاری متینگ در حمایت از دستگیر شدگان اول ماه مه در سنندج 5

برپایه گزارش رسیده، روز دوشنبه ۷ مردادماه،  متینگی جسورانه و پرشور در حمایت از کارگران زندانی اول ماه مه و مجتمع نیشکر هفت تپه در سنندج برگزار شد.

این متینگ که در محلی بنام “گویزه کویر”در کوه آبیدر برگزار گردید، با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد. سکوت با اجرای سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر شکسته شد. سپس بیانیه ای که به این مناسبت آماده شده بود قرائت گردید و مورد تائید شرکت کنندگان قرار گرفت. درادامه چندین سرود و ترانه انقلابی اجراء گردید. مراسم با اعلام همبستگی فعالین جنبش کارگری و اجتماعی شهر سنندج به پایان رسید. شایان ذکر است که نیروی انتظامی مانع از پیوستن شمار بیشتری از فعالین کارگری و اجتماعی به این متینگ شد. ولی برگزاری این متینگ یک بار دیگر عمق همبستگی کارگران در کردستان با سایر بخش های دیگر در ایران را به نمایش گذاشت.