کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری سه اعتصاب کارگری در شهر های مختلف کشور

روز چهار شنبه 11آبان ماه، کارگران کمباین سازی تبریز، پتروشیمی پردیس عسلویه و شهرداری اهواز دست به اعتصاب زدند.

بنا بر خبرها و تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی پردیس عسلویه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کرده‌اند. همچنین کارگران کمباین سازی تبریز که قرارداد رسمی دارند اما کارفرما آن‌ها را برای امضای قرارداد موقت تحت فشار گذاشته، به همین دلیل دست به اعتصاب زدند. گفتنی است که کارگران صنعت نفت اعم از پروژه‌ای و رسمی از جنبش اعتراضی جاری حمایت کرده اند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب و کشتار معترضان شدند. لازم به دکر است که کارگران شهرداری اهواز هم پس از راهپیمایی در خیابان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.