کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری سمیناری تحت عنوانِ ایران، کردستان، کومه له,، ارزیابی ها و مواضع

روزجمعه 3 دسامبر سمیناری چهار ساعته تحت عنوانِ ایران, کردستان, کومه له, ارزیابی ها و مواضع در شهر کلن آلمان برگزار گردید.

این سمینار به دعوت حوزه کلن تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و تحت تاثیرِ محدودیت های پاندمی کرونا برگزار گردید.  ارائه دهنده بحث, رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له بودند که در آن اوضاعِ ایران و کردستان, وضعیت جنبش های مبارزاتی در آنها و پیش بینی روندهای جاری را تحلیل کردند. سپس به ارزیابی و تبیین مسائل و اختلافات درون تشکیلات حزب کمونیست ایران پرداختند. در بخش دوم این سمینار, تعداد زیادی از شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود در مورد مسائل طرح شدە در بحث پرداختند. در پایان نیز رفیق ابراهیم علیزاده به سوال های متعددی که مطرح شده بود، پاسخ دادند.