کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری روز جهانی کارگر در شهر سلیمانیه

مراسم روز جهانی کارگر در شهر سلیمانیه روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه، با حضور شمار زیادی از کارگران و اعضای احزاب سیاسی شرق کردستان و حزب شیوعی کردستان برگزار شد.

طبق گزارشات، اعضائ و هواداران کومله و حزب کمونیست ایران در این راهپیمایی حضوری فعال داشتند وبا در دست گرفتن پرچم سرخ و پلاکارد و گفتن شعارهای زن، زندگی، آزادی و نان، کار، آزادی و….ضدیت خود را با سیستم استثمار سرمایه داری نشان دادند. در این مراسم عثمان زندانی از اعضای کمیته مرکزی حزب شیوعی در مورد وضعیت کارگران در جهان و منطقه و به خصوص کردستان و آمار حوادث کار سخنانی بیان نمود، این مراسم با خواندن دو سرود از سوی نجم محمد و امید دولتی در میان  شادی و شعف حاضرین به پایان رسید