کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری روز جهانی کارگر توسط انجمن کارگران ساختمانی کامیاران

روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، تعدادی از هیات مدیره انجمن کارگران ساختمانی کامیاران به همراه شماری از مردم آزادیخواه این شهر در سرچهارراه اصلی کامیاران محل تجمع کارگران ساختمانی حضور به عمل آوردند و روز جهانی کارگر را گرامی داشتند.

در ابتدا مدیر و بازرس انجمن کارگران ساختمانی کامیاران روزجهانی کارگر را به حاضرین و تمام کارگران تبریک گفتند. سپس کارگران حاضر در محل تجمع مشکلات بیمه‌ای و معیشتی خود را با هیات مدیره و ادارات مربوطه در میان گذاشتند و هیات مدیره و مسٸولین نیز قول پیگیری و رفع مشکلات کارگران را دادند. این مراسم در میان شور و شوق حاضرین و پخش شیرینی به پایان رسید.