کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در قزاقستان

در رفراندوم تغییر قانون اساسی قزاقستان که روز یک شنبه 15 خرداد ماه برگزار شد، ۷۷ درصد به این تغییرات رای مثبت دادند.

کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت و خلع نورسلطان نظربایف از مقام «رهبر ملی» است رای مثبت داده‌اند. قابل ذکر است، دولت قزاقستان پس از ناآرامی و شورش مرگبار ماه ژانویه که به تسلط طولانی آقای نظربایف بر سیاست کشور پایان داد همه‌پرسی ۵۶ تغییر در قانون اساسی را در دستور کار گذاشت.