کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دو تجمع اعتراضی در کرمانشاه

روز دوشنبه 7 مهر مه شماری از کارگران جهاد نصر کرمانشاه و جمعی از مربیان مهدکودک ها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره کارگران جهاد نصر کرمانشاه با برپایی این تجمع در مقابل استانداری خواستار  پرداخت 10 ماه دستمزد معوقه خود شدند. همچنین جمعی از مربیان مهدکودک های کرمانشاه نسبت به  عدم حمایت دولت در پی تعطیلی چند ماهه بدنبال گسترش شییوع بیماری کووید 19 اعتراض کردند.