کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دو‌ اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان مترو

بار دیگر کارکنان بخش فروش بلیت و کارکنان بهره برداری مترو تهران صبح روز پنجشنبه 24 آذر ماه در اعتراض به تعویق حقوق، و قراردادهای یک ماهه تجمع اعتراضی برپا کردند.

از قرار معلوم از اواخر سال گذشته قرارداد کار کارکنان بخش فروش بلیت مترو به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده و در پایان هر ماه خطر بیکاری کارگران را تهدید می‌کند. کارکنان بهره‌برداری مترو تهران هم خواستار رفع تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت دستمزدها، پرداخت بیمه تکمیلی، پرداخت مطالبات معوقه، تحویل لباس کار و برسمیت شناختن شغل کارکنان به عنوان کار سخت و زیان‌آور می باشد. همچنین یکی دیگر از موارد اعتراض کارکنان بهره‌برداری مترو تهران، تقسیم پست‌ها به شیوه رانتی است.