کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری دومین مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان

روز پنجشنبه ۱۴ بهمن‌ماه معلمان و فعالین صنفی سنندج موفق شدند مجمع خود را با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر برگزار کنند.

گفته می شود علیرغم اینکه مقامات دولتی  اجازه ندادند شرکت کنندگان در مکانی که برای برگزاری مجمع هماهنگ کرده بودند جلسه خود را برگزار کنند و همچنین با وجود نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی در محل ولی شرکت کنندگان از موضع خود کوتاه نیامدند و مجمع عمومی را با موفقیت برگزار کردند.