کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دادگاه چهار نفر از اعضای کانون صنفی معلمان رشت

روز شنبه هفته جاری دادگاه “غلامرضا اکبر زاده، تیمور باقری، حسین مهدی زاده و طهماسب سهرابی” چهار نفر از اعضای کانون صنفی معلمان رشت، با حضور وکلایشان در شعبه سوم دادگاه رژیم در رشت برگزار شد.

برپایه گزارش منتشر شده تأکید قاضی بیشتر بر محتوای بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان و قطعنامه‌های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بود که مقامات امنیتی پرینت آنها را به عنوان اسناد تبلیغ علیه نظام ارائه کرده بودند. در این جلسه طولانی وکلا و این چهار عضو کانون صنفی معلمان گیلان ضمن تاکید بر قانونی بودن فعالیت های صنفی این تشکل، موارد مستندی در رد اتهامات بیان داشتند. درهمین خصوص شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز ضمن محکوم کردن پرونده سازی‌ها علیه فعالین، تاکید دارد که مطالبات معلمان محصول بی‌تدبیرهای حاکمیت در چهار دهه گذشته است و صدور چنین احکامی مانع تداوم اعتراضات جامعه معلمان نخواهد بود.