کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دادگاه غیرعلنی سپیده قلیان

برادر سپیده قلیان زندانی سیاسی از برگزاری دادگاه غیرعلنی به شکایت آمنه سادات ذبیح پور بازجو خبرنگار علیه سپیده قلیان در روز سه شنبه ۳۱ مرداد خبر داد.

مهدی قلیان در اینستاگرام خود نوشته که آمنه سادات ذبیح‌پور از همان بدو ورود به جلسه دادگاه که به صورت غیرعلنی برگزار شد،طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری» را علیه سپیده قلیان آغاز کرد و البته به تهدید وی ادامه داد. وی در مقابل پرسش وکلای سپیده قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت. آمنه‌سادات ذبیح‌پور همچنین بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد که قاضی دادگاه در پاسخ اعلام کرد به دلیل حضور بدون حجاب در دادگاه،برای بار دوم برای سپیده قرار مجرمیت صادر می‌کند.سپیده قلیان در این دادگاه از خبرنگاران شریفی همچون «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» پشتیبانی کرده است.