کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دادگاه سپیده قلیان و تهدید وکیل  مدافعش به بازداشت

روز شنبه ۱۹ مرداد ماه سپیده قلیان به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران هفت تپه محاکمه شد.

سپیده قلیان، اعلام داشت که من در حین بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده ام ، پس  اتهامات وارده را قبول ندارم. وکیل مدافع سپیده قلیان، ضمن دفاع از گفته های نامبرده، اعلام داشت که تمام اتهامات وارده به استناد گفته های موکلش کذب می باشد ،چرا که  اعتراف در زیر شکنجه از موکل وی گرفته شده است. در جریان این دادگاهی وکیل مدافع سپیده قللیان از سوی قاضی تهدید به بازداشت شده  و تمام وسایل همراه وی ضبط گردید.  لازم به یاد آوری است که در روز های ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه ، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فرزانه زیلابی به همین شیوه مورد تهدید قرار گرفته بود که در نتیجه برای ایشان پرونده سازی شد و هم اکنون پرونده نامبرده در دادسرای اهواز مفتوح می باشد.