کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دادگاه سه تن از کارگران کارخانه سیمان کارون

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳ تن از کارگران کارخانه سیمان کارون به نام های “فرشاد خدادادیان طاغونک”، “خرم آقابیگی” و “امین حاتمی” روز چهارشبنه 16 بهمن ماه برگزار شد.

طی این جلسه، اتهامات مطروحه علیه این سه کارگر با توجه به عدم وجود ادله در خصوص اتهامات انتسابی رد شده است. این سه فعال کارگری پیشتر در خردادماه سال جاری، به همراه یک تن دیگر به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجد سلیمان احضار شده بودند. گفتنی است که احضار این کارگران در پی اعتراض مدیران این کارخانه به رای دادگاه مبنی بر برائت آنها در جریان پرونده اعتصابات سال ۹۵ صورت گرفته بود. در جریان این اعتصاب که در واکنش به تاخیر پرداخت حقوق و قطع بیمه و مزایای کارگران شکل گرفت، شماری از کارگران از جمله این سه فعال کارگری بازداشت شده و پس از تشکیل و تکمیل پرونده در ابتدای سال ۹۶ به دادسرای عمومی رژیم احضار شده بودند. لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از اتهامات مطروحه علیه کارگران در دست نیست.