کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات شش شهروند

روز شنبه بیست و ششم اسفندماه، جلسه رسیدگی به اتهامات شش شهروند اهل یاسوج در دادگاه رژیم در این شهرستان برگزار شد.

هویت این شهروندان “کوروش جلیل، سعید طاهری، یاسر محمودی، نوروزعلی رشیدنژاد، ساسان ضرغام پور و داوود ملک‌ حسینی میباشند. گفته شده: برخی از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “توهین به رهبری، همکاری با دول متخاصم خارجی، تبلیغ علیه نظام و حمایت از سران فتنه عنوان شده است. لاذم به ذکر است، “سعید طاهری، کوروش جلیل، نوروزعلی رشیدنژاد، ساسان ضرغام پور، یاسر محمودی و داوود ملک حسینی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته اند.