کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده سه روزنامه‌نگار زن

روز دوشنبه ۱۲ تیرماه، جلسه رسیدگی به اتهامات سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، سه روزنامه نگار زن ایرانی در شعبه ۲۶ دادگاه تهران برگزار شد.

«تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات مطروحه علیه این سه روزنامه‌نگار است و نوشته‌های مختلف آنان از مصادیق «طرح این اتهام عنوان شده است.»سعیده شفیعی دوم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی در ۱۸ بهمن از زندان آزاد شد.مهرنوش زارعی نیز در دوم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد و در اواخر بهمن سال گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد.نسیم سلطان‌بیگی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار اجتماعی هم، دی ماه سال گذشته هنگام سفر به خارج از کشور در «فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران» بازداشت و روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.